Toiminta

NÄYTTELY: 
Nakkilan koirapuistossa näyttelyharjoituksia kaikenrotuisille koirille!
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.
Joka kerta klo 18.30 alkaen.
Ohjaajana harjoituksissa toimii Riitta Lahtovaara. Maksu on 2 euroa/kerta.

Harjoituksiin ilmoittaudutaan puhelimella 040-5595715 kutakin harjoituskertaa edeltävänä päivänä!

LUOLA:    HUOM! kaikki LUT-kouluttaja kurssin käyneet. Ottakaa yhteyttä pikaisesti Seppo Saareen (puh. 0500 724 484) , jotta koulutuksenne pysyy voimassa!

Luolaharjoitukset jatkuvat taas normaalisti 1.3.2017 alkaen ja ovat joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona Nakkilassa Niemisellä, Mäkeläntie 130, 29270 Hormisto. (Pakkasraja – 10 c Niemisen mittarissa mitattuna). Lisätiedot Matti Nieminen puh. 044 0537 444.

MEJÄ:      MEJÄ-asioissa ota yhteyttä Juhani Kalevaan p. 040 476 8597
PIKA:      PIKA-koulutuksesta ja -kokeista voit tiedustella Seppo Saarelta p. 0500 724 484
  

 

 AJO:
Satakunnan piirin MäAj – piirimestaruuskoe järjestetään 30.9.2017 Eurassa.

SATAKUNNAN KENNELPIIRIN KOKO KOEKAUDEN MÄAJ KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

Järjestäjä
Kokeen järjestäjänä toimii Satakunnan Mäyräkoirakerho

Ylituomareiden nimeäminen
Järjestäjä nimeää kokeeseen ylituomarit.
Koemaaston tulee sijaita sellaisella etäisyydellä ylituomarista, että hänellä on mahdollisuus
valvoa koetta (korkeintaan noin 100 km maanteitse).

Osallistumismaksu
Osallistumismaksu määräytyy siten, että se kattaa kokeen järjestelyistä aiheutuneet kulut. Kuluja ovat postituskulut, koemateriaali ja kokeen purkutilaisuuden kahvitus.
Osallistumismaksu on 20 €.
Osallistumismaksu maksetaan suoraan ylituomarille.

Ilmoittautuminen
Koira joka on saavuttanut Suomen käyttövalion arvoon oikeuttavat koetulokset tai on saavuttanut yhden MÄAJ1 tuloksen pitkästä ajokokeesta (kahden viikon koe tai koko koekauden koe), ei enää saa osallistua koko koekauden kestävään mäyräkoirien ajokokeeseen.
Ilmoittautuminen tehdään jollekin alla mainituista ylituomareista, ensisijaisesti kuitenkin koemaastoa lähimpänä asuvalle ylituomarille.
Ylituomariin tulee olla yhteydessä aikeista osallistua kokeeseen vähintään viikkoa ennen lopullista ilmoittautumista. Lopullinen ilmoittautuminen pitää suorittaa viimeistään päivää ennen koetta.

Koiranomistajan, palkintotuomarin ja ylituomarin tehtävät

Alla on muistilista eri osapuolten tehtävistä.

Koiranomistaja
Hankkii palkintotuomarin ja koemaaston.
Ilmoittaa ilmoittautuessaan palkintotuomarin/-tuomareiden nimet sekä ajankohdan, jolloin koe on tarkoitus suorittaa.
Noutaa tai tilaa maastokortin ja koirakohtaisen pöytäkirjan kokeen ylituomarilta.
Ilmoittaa ylituomarille tarkat irtilaskupaikat ja -ajat, jotta ylituomari voi halutessaan tulla seuraamaan koetta.
Esittää palkintotuomarille koiransa rekisteri-, tunnistusmerkintä- ja rokotustodistuksen.

Palkintotuomari
Koe voidaan suorittaa yhden tai kahden tuomarin kokeena.
Tulee olla yhteydessä ylituomariin ohjeiden saamiseksi ennen koesuoritusta.
Tarkastaa rekisteritodistuksesta, että koira on tunnistusmerkitty ja tarvittaessa tarkastaa tunnistusmerkinnän. Tarkastaa koiran rokotusten sääntöjen mukaisen voimassaolon.
On tarvittaessa kokeen aikana ja välittömästi kokeen päätyttyä yhteydessä puhelimitse ylituomariin antaen selvityksen koe-erien kulusta sekä ilmoittaa koiran saamat ominaisuuspisteet ja ajominuutit.
Käy mahdollisimman pian kokeen päätyttyä, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa, ylituomarin kanssa kasvotusten kokeen kulun läpi. Samalla täytetään koirakohtainen pöytäkirja.

Ylituomari
Suositellaan, ettei ylituomari toimi ylituomarina kokeessa, jossa hän itse toimii palkintotuomarina.
Hankkii kokeessa tarvittavan materiaalin eli koirakohtaisen pöytäkirjan, koepöytäkirjan sekä maastokortit.
Antaa ennen koesuoritusta palkintotuomarille/-tuomareille ja koiranomistajalle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet kokeen kulkuun, sääntöihin, koepapereiden toimittamiseen yms. liittyvistä asioista ja varmistaa kaiken tapahtuvan sääntöjen ja kokeen perushengen mukaisesti. Kyseinen ylituomarin puhuttelu voidaan hoitaa sähköpostitse.
Täyttää yhdessä palkintotuomarin / -tuomareiden kanssa koirakohtaisen pöytäkirjan.
Täyttää jokaisesta kokeesta oman koirakohtaisen koepöytäkirjan. Mikäli samalla koepäivällä on useampi suoritus, voi ne täyttää samaan koepöytäkirjaan.
Lähettää koepöytäkirjantarkastajalle koepöytäkirjat sekä koirakohtaiset pöytäkirjat.
Pöytäkirjantarkastaja säilyttää koejärjestäjälle jäävät koirakohtaiset maastokortit, pöytäkirjat ja koepöytäkirjan.

Tiedustelut
Lisätietoja koko koekauden kestävien ajokokeiden järjestämisestä antaa:
Ajotoimikunnan puheenjohtaja Juha Palmén p. 0400 592 303, juha.palmen@sermatech.fi
Ajotoimikunnan jäsen Lauri Ohrankämmen p. 044 574 2254, ohrankammen@suomi24.fi

Kokeeseen nimetyt ylituomarit

Alla mainitut henkilöt voivat toimia Satakunnan Mäyräkoirakerhon järjestämän koko kauden MäAj – kokeen ylituomareina:

Fagerström Jarkko p. 040 512 6948, jarkko.fagerstrom@dnainternet.net

Ohrankämmen Lauri p. 040 574 2254, ohrankammen@suomi24.fi

Ranne Erkki p. 050 304 3255, erikki.ranne@hotmail.com

Uusitalo Auvo p. 044 701 2129, auvo.uusitalo@outlook.com

Vestu Jouni p. 050 302 0509, jouni.vestu@gmail.com

 

Käy myös katsomassa kerhon toiminnasta osiosta Ajankohtaista.