SATAKUNNAN KENNELPIIRIN KOKO KOEKAUDEN MÄAJ KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

SATAKUNNAN KENNELPIIRIN KOKO KOEKAUDEN MÄAJ KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

 

 1. Järjestäjä
 • Kokeen järjestäjänä toimii Satakunnan Mäyräkoirakerho

 

 1. Ylituomareiden nimeäminen
 • Järjestäjä nimeää kokeeseen ylituomarit.
 • Koemaaston tulee sijaita sellaisella etäisyydellä ylituomarista, että hänellä on mahdollisuus

valvoa koetta (korkeintaan noin 100 km maanteitse).

 

 1. Osallistumismaksu
 • Osallistumismaksu määräytyy siten, että se kattaa kokeen järjestelyistä aiheutuneet kulut. Kuluja ovat postituskulut, koemateriaali yms. kulut.
 • Osallistumismaksu on 20 €.
 • Osallistumismaksu maksetaan suoraan kokeen järjestäjän tilille FI38 5700 8120 3869 79
 • Osallistumismaksu tulee maksaa ennen kokeen suorittamista. Koiran omistajan tulee esittää maksutosite ylituomarille viimeistään ylituomarin puhuttelussa.

 

 1. Ilmoittautuminen
 • Koira joka on saavuttanut Suomen käyttövalion arvoon oikeuttavat koetulokset tai on saavuttanut yhden MÄAJ1 tuloksen pitkästä ajokokeesta (kahden viikon koe tai koko koekauden koe), ei enää saa osallistua koko koekauden kestävään mäyräkoirien ajokokeeseen.
 • Ilmoittautuminen tehdään jollekin jäljempänä mainituista ylituomareista, ensisijaisesti kuitenkin koemaastoa lähimpänä asuvalle ylituomarille.
 • Ylituomariin tulee olla yhteydessä, aikeista osallistua kokeeseen, vähintään kahta viikkoa ennen lopullista ilmoittautumista. Lopullinen ilmoittautuminen pitää suorittaa viimeistään päivää ennen koetta.

 

 1. Koiranomistajan, palkintotuomarin ja ylituomarin tehtävät

 

Koiranomistaja

 • Hankkii palkintotuomarin ja koemaaston.
 • Ilmoittaa ylituomarille ilmoittautuessaan palkintotuomarin/-tuomareiden nimet sekä ajankohdan, jolloin koe on tarkoitus suorittaa.
 • Noutaa tai tilaa maastokortit ja koirakohtaisen pöytäkirjan kokeen ylituomarilta.
 • Ilmoittaa ylituomarille tarkat irtilaskupaikat ja -ajat, jotta ylituomari voi halutessaan tulla seuraamaan koetta.
 • Esittää palkintotuomarille koiransa rekisteri-, tunnistusmerkintä- ja rokotustodistukset.

 

Palkintotuomari

 • Koe voidaan suorittaa yhden tai kahden tuomarin kokeena.
 • Tulee olla yhteydessä ylituomariin ohjeiden saamiseksi ennen koesuoritusta.
 • Tarkastaa rekisteritodistuksesta, että koira on tunnistusmerkitty ja tarvittaessa tarkastaa tunnistusmerkinnän. Tarkastaa koiran rokotusten sääntöjen mukaisen voimassaolon.
 • On tarvittaessa kokeen aikana ja välittömästi kokeen päätyttyä yhteydessä puhelimitse ylituomariin antaen selvityksen koe-erien kulusta sekä ilmoittaa koiran saamat ominaisuuspisteet ja ajominuutit.
 • Käy mahdollisimman pian kokeen päätyttyä, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa, ylituomarin kanssa kasvotusten kokeen kulun läpi. Samalla täytetään koirakohtainen pöytäkirja.

 

Ylituomari

 • Suositellaan, ettei ylituomari toimi ylituomarina kokeessa, jossa hän itse toimii palkintotuomarina.
 • Antaa ennen koesuoritusta palkintotuomarille/-tuomareille ja koiranomistajalle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet kokeen kulkuun, sääntöihin, koepapereiden toimittamiseen yms. liittyvistä asioista ja varmistaa kaiken tapahtuvan sääntöjen ja kokeen perushengen mukaisesti. Kyseinen ylituomarin puhuttelu voidaan hoitaa sähköpostitse.
 • Täyttää yhdessä palkintotuomarin / -tuomareiden kanssa koirakohtaisen pöytäkirjan.
 • Täyttää jokaisesta kokeesta oman koirakohtaisen koepöytäkirjan. Mikäli samalla koepäivällä on useampi suoritus, voi ne täyttää samaan koepöytäkirjaan.
 • Lähettää viikon kuluessa, ylituomarin puhuttelun jälkeen, pöytäkirjantarkastajalle koepöytäkirjat sekä koirakohtaiset pöytäkirjat.
 • Pöytäkirjantarkastaja arkistoi koejärjestäjälle jäävät koirakohtaiset maastokortit, pöytäkirjat ja koepöytäkirjan.

 

 1. Tiedustelut

Lisätietoja koko koekauden kestävien ajokokeiden järjestämisestä antaa:

Ajotoimikunnan puheenjohtaja Juha Palmén p. 0400 592 303, juha.palmen@gmail.com

Ajotoimikunnan jäsen Lauri Ohrankämmen p. 044 574 2254, ohrankammen@suomi24.fi

 

 

 1. Kokeeseen nimetyt ylituomarit

 

Alla mainitut henkilöt voivat toimia Satakunnan Mäyräkoirakerhon järjestämän koko kauden MäAj – kokeen ylituomareina:

 

Fagerström Jarkko p. 040 512 6948, jarkko.fagerstrom@dnainternet.net

 

Ohrankämmen Lauri p. 040 574 2254, ohrankammen@suomi24.fi

 

Ranne Erkki p. 050 304 3255, erkki.ranne@hotmail.com

 

Uusitalo Auvo p. 044 701 2129, auvo.uusitalo@outlook.com

 

Vestu Jouni p. 050 302 0509, jouni.vestu@gmail.com

 

Mauri Krusberg p. 0500 638 062, mauri.krusberg@elisanet.fi